Surat Kuasa : Catatan Mengenai Surat Kuasa

Surat kuasa adalah surat untuk memberikan hak kuasa kepada seseorang untuk suatu kepentingan. Surat kuasa sendiri diakui kelegalannya jika ditempel oleh sebuah meterai dan mempunyai dasar hukum yang kuat. Surat kuasa adalah naskah dinas sebagai alat pemberian bukti yang berisikan… Continue Reading